johanna mueller

150 himmel, vector, 2019


 
150 himmel, vector, detail 1, 2019150 himmel, vector, detail 2, 2019


2 himmel über dem thurgau, scene 1, vector, 2019


2 himmel über dem thurgau, scene 2, vector, 2019


2 himmel über dem thurgau, scene 3, vector, 2019150 himmel, vector, detail 3, 2019

2 himmel über dem thurgau, scene 4, vector, 2019


2 himmel über dem thurgau, scene 5, vector, 20192 himmel über dem thurgau, scene 6, vector, 2019

150 himmel, vector, detail 4, 2019
2 himmel über dem thurgau, scene 7, vector, 2019


2 himmel über dem thurgau, scene 8, vector, 2019